Living Democracy - Živa demokracija

ABSOLUTNO ZAVRAČAMO - DEMONSTRACIJA PROTI VARČEVALNIM UKREPOM, TIRANIJI DOLGA IN KRIZNI DIKTATURI, ZA SKUPNO BLAGINJO

Pozivamo vse, da 19. aprila preplavimo ljubljanske trge in ulice in še množičneje kot lanskega 15. oktobra zavrnemo namen politikov, bankirjev in tajkunov, da nam izstavijo račun za krizo, ki je nismo povzročili.

Demonstrirali bomo proti varčevalnim ukrepom, ki jih vsiljuje vlada. Ti ukrepi so nepravični, antisocialni in antidemokratični. Breme krize prenašajo na dijake, študente, brezposelne, prekerno generacijo, mlade družine, delavce in upokojence. Pomenijo nadaljevanje procesov razlaščanja in polariziranja družbe na bogato manjšino in revno ter prekerno večino.

Varčevalni napadi na šolo, univerzo, sisteme socialnega in zdravstvenega varstva peljejo k njihovi privatizaciji. Sledijo diktatom finančnih oligarhij, ki želijo narediti iz skupnega dobrega, kot so znanje, zdravje in družbena blaginja, tržno blago in storitve. Varčevalnim ukrepom nasprotujemo zato, ker ne želimo živeti v družbi, kjer je dostop do znanja, zdravja in blaginje rezerviran le za bogatejše. Skupno dobro mora biti brezpogojna pravica vseh.

Varčevalne avanture v drugih evropskih državah so pokazale, da vodijo politike zategovanja pasov v spiralo recesije in povečanja javnega dolga, kar zahteva vedno nova varčevanja in privatizacijo. Danes je popolnoma jasno, da so politike zategovanja pasov zvijača finančnih oligarhij in podrepniških političnih elit, s katero želijo omogočiti privatizacijo skupnega. Aktualen paket varčevalnih ukrepov je le uvertura v naslednjega, ki bo zahteval privatizacijo naravnega skupnega, kot je voda in privatizacijo proizvedenega skupnega, kot sta izobraževanje in zdravstvo. Finančnih trgov se ne da pomiriti, zato jim je treba reči ne.

Varčevalnim ukrepom nasprotujemo zato, ker smo ogorčeni zaradi napadov na že pridobljene pravice, medtem ko bi morali zagotoviti nove socialne pravice in garancije za globalno prekerno generacijo. Zato na demonstraciji ne bomo zgolj zavrnili varčevalnih ukrepov, ampak tudi zahtevali nov socialni pakt na evropski ravni. Zahtevali bomo naslednje ukrepe za dokapitalizacijo ljudi:

Odpis dolgov

Kriza se je začela zaradi poplave slabih terjatev, ker smo prezadolženi. Naša prezadolženost je rezultat tega, da lahko temeljne potrebe, kot je stanovanje ali celo plačevanje mesečnih računov za stroške, zadovoljujemo samo z zadolževanjem. Še več, če želimo proizvajati, se moramo zadolževati. Razne oblike ti. outsourcinga (nižanje stroškov dela z njegovim prenašanjem na razne oblike avtonomnega podjetništva) so številne prisilile v dolg. Dolg je skrajno nepravična in neenaka oblika distribucije bogastva in oblika izljučevanja iz skupnega, ki proizvaja množično izključenost in blokira samo zmožnost proizvajanja skupnega bogastva. Zato zahtevamo odpis dolgov.

Zagotovljen dohodek

Zaradi množične izključenosti in brezperspektivnosti prekerne generacije je zagotovljen dohodek predpogoj za ponoven zagon ekonomije in za vrnitev v civilno stanje. Zagotovljen, univerzalen in brezpogojen dohodek je danes vsebina državljanstva. Kljub prekernosti, na katero so nas obsodili, proizvajamo skupno bogastvo, pri čemer smo podplačani ali celo neplačani in pogosto potisnjeni v zadolževanje. Edini pravičen in možen izhod iz krize je uvedba zagotovljenega dohodka. Le na ta način bomo dosegli deblokado zmožnosti proizvajanja družbenega bogastva. Na ta način bomo omogočili samouresničenje današnje generacije.

Stanovanje je brezpogojna pravica

Zavržno je, da je temeljna potreba vsakega, ki je dom, surovina za bogatenje bank. Nesprejemljivo je, da so zaradi špekulacij številni brez doma. Nasilja, ki nastane zaradi izvržb na dom v dolžniških postopkih, ne moremo tolerirati. Vsak ima pravico do strehe nad glavo in do doma. Stanovanje mora postati brezpogojna pravica, vsem dostopno in vključujoče skupno.

Zaščita skupnega in demokratično upravljanje z njim – resnična demokracija zdaj

Tako imenovano zlato pravilo uravnoteženosti javnih financ nas ne bo obranilo pred špekulacijami finančnih trgov. Potrebujemo drugačno zlato pravilo, ki bo postavilo prosto dostopno in vključujočo skupno blaginjo kot temelj družbenega in ekonomskega razvoja. Zahtevamo zaščito skupnega pred privatizacijo in demokratično upravljanje z njim. Prepoved privatizacije naravnega skupnega, kot so voda in energija ter proizvedenega skupnega, kot so znanje, zdravje, digitalno skupno, komunikacije, informacije, socialna skrb in demokratično upravljanje z njimi lahko edina odvrneta finančne trge, da še naprej špekulirajo z javnim dolgom. Preprečimo privatizacijo skupnega in razlogi za zategovanje pasov bodo izginili. Izborimo pravice skupnega in s tem okvir za razcvet naših vrlin. Demokratično upravljajmo s skupnim in odpravimo korupcijo predstavništva, ki je trojanski konj finančnih oligarhij. Demokratično upravljanje skupnega je pravi pomen naše zahteve po resnični demokraciji zdaj.

Demonstracija 19. aprila je del globalne pomladi, ki se nadaljuje z globalnimi akcijami 12. in 15. maja in z blokupacijo finančnega središča Frankfurt med 17. in 19. majem.

Vzemimo svoje potrebe in želje zares! Organizirajmo se okrog ideje absolutnega zavračanja varčevalnih ukrepov, tiranije dolga in krizne diktature! Izborimo skupno blaginjo in prihodnost za vse! Ne pustimo se prepričati, da so naše temeljne pravice "luksuz", zaradi katerega se moramo zadolževati, odrekati in pozabiti drug na drugega.

#15o

See online : Facebook dogodek

Discussion

1 Message

 1. Kako se aktivno vključiti v organizacijo demonstracije ABSOLUTNO ZAVRAČAMO?

  Demonstracija 19. aprila bo uspešna, če se nas bo čim več aktivno vključilo v njeno pripravo. Kako?

  1. Povej, kako te bodo prizadeli varčevalni ukrepi in kako ti diktatura finančnega kapitalizma jemlje prihodnost. Pridruži se facebook skupini “Absolutno zavračamo varčevalne ukrepe, tiranijo dolga in krizno diktaturo” in se izrazi ali pa nam piši na naslednji mail iww.global.workers@gmail.com.

  2. S svojimi prijatelji in prijateljicami, vrstniki in vrstnicami, sodelavci in sodelavkami se dogovorite, kako boste na demonstraciji izrazili svoje ogorčenje in kako boste povezali svoje želje in potrebe s skupnimi zahtevami demonstracije. Svoje želje in potrebe vzemite zares!

  3. V svojem kraju, na svoji šoli ali fakulteti, v svojem mladinskem, socialnem ali kulturnem centru organizirajte javno razpravo o absolutnem zavračanju varčevalnih ukrepov, tiranije dolga in krizne diktature. Pri izvedbi takšne razprave se vam bomo z veseljem pridružili.

  4. Širite materiale, s katerimi bomo pozivali na demonstracijo. Kopirajte in lepite jih ali posredujte po socialnih omrežjih. Pripravite in širite svoje mobilizacijske materiale.

  5. Udeležujte se posebnih delavnic, ki jih organiziramo v okviru 15o. Njihovo najavo najdete na 15o.si.

  6. Predlagajte, kako bi se vključili v organizacijo demonstracije.

  Gibanje 15o ni predstavniško. Je skupen prostor razpravljanja, solidarnosti, upiranja in iskanja alternativ. Njegova moč je odvisna od vseh nas. Prav tako številčnost in odmevnost demonstracije. To pomlad lahko spremenimo svet!

  #15o

  See online : www.15o.si: Kako se aktivno vključiti v organizacijo demonstracije ABSOLUTNO ZAVRAČAMO?

  by Parisien | 12 April 2012, 09:33

Reply to this article

Living Democracy - Živa demokracija

novo na portalih gibanj