IWW - Nevidni delavci sveta

Delavnica: Priprava na obrambo delavskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34

29.6.2012 ob 19:00 pred MDDSZ (Kotnikova 28, Ljubljana)

Delavci in hkrati upniki Vegrada d.d. - v stečaju, ki živijo v Vegradovem delavskem domu na Ulici Vide Pregarčeve 34 v Ljubljani, so dobili poziv stečajne upraviteljice, naj se do 30. junija 2012 izselijo iz delavskega doma, in obvestilo, da ne morejo več prijavljati bivališča na tem naslovu. Delavci so mesece in leta trdo delali, ne da bi jim izplačevali plače, regrese, nadure ipd., vse do Vegradovega konca. Vegrad jim dolguje po več tisoč evrov (tudi do 20.000€). Kot državljani tretjih držav so tekom let težko akumulirali določene pravice (delovna dovoljenja, dovoljenja za prebivanje, različne socialne in druge pravice). Z izgubo bivališča bi vse te pravice izgubili – kot da jih nikoli ne bi bilo v Sloveniji. Ostali pa bi tudi tako rekoč brez možnosti, da bi izterjali vsaj del terjatev do Vegrada, saj bi morala večina zapustiti Slovenijo.

Delavci so trdno odločeni, da ostanejo v delavskem domu tudi po 30. juniju. Ne bodo dopustili reševanja dolžniško upniških razmerij med podjetjem v stečaju in delavci z njihovim izgonom. Predvsem pa se bodo odločno uprli vsakemu poskusu nasilne in nezakonite izselitve (brez sodnega naloga).

Računajo tudi na podporo nas vseh. V petek, 29. junija 2012, z začetkom ob 19. uri, bo pred MDDSZ (Kotnikova 28) potekala delavnica priprav na obrambo delavskega doma. Dogovorili se bomo, kako ravnati ob pozivu, da s svojo fizično prisotnostjo v delavskem domu skupaj preprečimo poskus prisilne izselitve, morda pa bomo pripravili tudi nekaj rekvizitov za obrambo delavskega doma. Na voljo bo tudi seznam za obveščanje (preko e-maila oz SMS-a) o morebitnih poskusih prisilne izselitve delavcev iz Vegradovega delavskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34, kamor boste zainteresirani lahko vpisali svoj e-mail naslov oz. telefonsko številko. Svoje podatke lahko pošljete tudi na e-mail naslov iww.global.workers@gmail.com.

Spremljaj spletni strani www.15o.si in www.njetwork.org! Vpiši se na seznam za obveščanje preko e-maila oz. SMS-a! Ob pozivu pa čim prej pridi na Ulico Vide Pregarčeve 34, da s svojo fizično prisotnostjo v delavskem domu skupaj preprečimo poskus prisilne izselitve!