IWW - Nevidni delavci sveta

Delavnica: »Znaj svoja prava!« (pravice ob poskusih deložacije)

28.6.2012 ob 19:00 pred MDDSZ (Kotnikova 28, Ljubljana)

Delavci, ki živijo v delavskih domovih svojih propadlih podjetij, so pogosto podvrženi pritiskom, naj se izselijo iz svojih sob. Še posebej po razglasitvi najemniških stavk, ko delavci zavračajo plačevanje najemnin podjetjem, ki so jim dolžna velike vsote denarja, jim stečajni upravitelji, ali pa kar hišniki, vse pogosteje grozijo, da jim ne bodo podaljšali prijav prebivališča, da jim bodo zamenjali ključavnice in jih prisilno izselili. Grozijo jim tudi s policijo ipd. Včasih hišniki preidejo od groženj k dejanjem in delavcem v njihovi odsotnosti dejansko zamenjajo ključavnice njihovih sob. Čeprav je to nezakonito, delavci pogosto podležejo pritiskom, saj večina ni seznanjena s pravicami, ki jih imajo v takih primerih samovoljnega in nezakonitega ravnanja njihovih nekdanjih delodajalcev.

O pravicah delavcev, pa tudi drugih oseb, ki jih želijo lastniki sob oz. stanovanj samovoljno izseliti, bomo pred MDDSZ (Kotnikova 28) spregovorili v četrtek, 28. junija 2012, ob 19. uri. Na voljo bo tudi nekaj letakov »Štrajk stanara: Znaj svoja prava!«.

Pogledati online : Letak »Štrajk stanara: Znaj svoja prava!«