Nevidno schengenske Evrope

This category contains 1 post

Schengenske meje: navzven, navznoter in onstran

Dan pred vstopom Slovenije v Schengensko območje organiziramo mednarodno razpravo o spreminjajočih se mejah Evropske unije, o njihovem pomenu za definicijo državljanstva v Evropi in o državljanskih praksah, zaradi katerih je proces nastajanja novih meja kritičen in s tem odprt. Proces dekonstrukcije in rekonstrukcije meja, katerega etapa je vstop novih (...)

novo na portalih gibanj