Upor delavcev in delavk Gorenja

This category contains 8 posts

Delavci in sindikati

Delavski upor se je zgodil brez sindikatov in celo proti njim, zato ker so bili do sedaj sindikati na strani uprav in ne na strani delavcev. Sindikalni vodje so praviloma disciplinirali delavce. Tak primer se je zgodil tudi v podjetju Vegrad, kjer je sindikat obsodil delavce, ki so opozarjali na nevzdržne bivalne in delovne razmere. Še več, iz priloženega (...)

Zahteve delavcev in delavk Gorenja

DELAVKE IN DELAVCI GORENJA NEPREKLICNO ZAHTEVAMO OD UPRAVE GORENJA, DA DO 7. 10.2009 REALIZIRA SPODAJ NAVEDENO: 1. s 1.10.2009 prehod na 40 urni delovni teden in razveljavitev Aneksa k veljavni Pogodbi o zaposlitvi, ki je začel veljati 1.1.2009. 2. 10% povečanje plače glede na oktobersko plačo 2008. 3. 150 EUR NETO POVIŠANJA OSNOVNE PLAČE vsem zaposlenim (...)

Poročilo izpred Mure, 21.9.09

Prvo kar sva z Raquel (našo prostovoljko iz Španije oz. Nizozemske) zagledala pred vhodom v Muro je bilo nekaj sto mirno čakajočih delavk in delavcev. Čakali so na rezultate pogovorov med predstavniki delavcev, direktorjem SOD-a Kuntaričem in upravo Mure. S kamero in mikrofonom sva se sprehodila med njimi in želela izvedeti z njihovo pogled na dogodek. Zakaj (...)

Poziv k solidarnosti z delavci in delavkami Gorenja

V torek, 15.9.2009, so delavke in delavci velenjskega podjetja Gorenje nenapovedano za dva dni zaustavili proizvodnjo. Kaplja čez rob, ki je povzročila pogumno dejanje upora, so bili zneski na plačilnih listah. Vendar pa sta se bes in razočaranje delavk in delavcev stopnjevala že dolgo pred tem. Vse večja stiska, še zaostrena s protikriznimi ukrepi, je ob (...)

Upor v Gorenju (napoved oddaje IWW Viza za budućnost)

Poročilo iz Gorenja drugi dan po vrnitvi na delo

Na oglasni deski v fabriki se je danes znašlo sporočilo sindikata SKEI. Podpisal ga je Žan Zeba, predsednik SKEI Gorenje. Z njim sindikat sporoča svoje zahteve. Te so 10% povečanje plač. Delavci in delavke ne zahtevajo 10% povečanje plač, ampak zahtevajo 10% povečanje osnove glede na lansko oktobrsko plačo plus povečanje za 150 Evrov neto (ne enkratno, ampak (...)

Poročilo ekipe SC Rog iz upornega Gorenja in poziv k oblikovanju solidarnostne mreže

Ekipa SC Rog se je zgodaj zjutraj odpravila v Velenje, kjer se je včeraj zgodil upor delavk in delavcev Gorenja. Pred tovarno je bila skoraj celotna jutranja izmena. Delavke in delavci so pred tovarno stali že celo noč in nameravajo vztrajati. Povedali so nam, da nihče od delavcev iz proizvodnje ne dela, v protestu sodelujejo vsi Gorenjevi obrati, stroji (...)

Pika na G

Tisoči delavk in delavcev pred vhodom v tovarno Gorenje. Tisoči glasov, ki končno svobodno izražajo svoj srd in svojo stisko. Zaradi šikaniranja, laži, teptanja dostojanstva. Zaradi revščine v kateri živijo, čeprav delajo petke in svetke in so zgarani še preden so dopolnili trideseto. Gre za spontan upor delavcev, ki se je kuhal že precej časa. Vse manjše plače (...)

novo na portalih gibanj