Univerza za nepodredljive vede

BENEFIT RAPUBLIKE

Hip hop benefit dogodek za plačilo kazni gibanja 15o

Petek, 1.2.2013 ob 21h, Koncertna dvorana Rog

VABLJENI V MESTNO JEDRO LJUBLJANE,

NABIJAMO RAP KER NAM DRUZGA NE PREOSTANE...

MIGAJTE GLAVE K ZASLIŠTE HUD BEAT,

NI TI TREBA BIT HUD DA PRIDEŠ NA BENEFIT...

ČASI SO ČUDNI ZATO ZBIRAMO MOČI,

KJER VI NM LOHK POMAGATE,

IN VM POMAGAL BOMO MI !!

PODPORA:

N`TOKO

PAT

MR.SYNCO

NIKOLOVSKI

KOSTA

DAVID

MC SUNNY SUN

A-POUND

BA

DOŠA

ŽARE

FLOWFROMBELOW

Po programu: FREESTYLE

Vstopnina: prostovoljni prispevki

Zbrana sredstva bodo namenjena plačilu kazni, ki jih je policija naložila aktivistom in aktivistkam #15o zaradi javnih mobilizacij in akcij civilne nepokorščine, uperjenih proti politikam zategovanja pasov.


Gibanje #15o si je v letih 2011 in 2012 s političnim delovanjem proti politikam zategovanja pasov prislužilo veliko kazni, neplačanih je še 3.681€. Kaznovanje so si zaslužile javne mobilizacije, ki so opozarjale na razlaščanje skupnega. Posamezniki in posameznice, ožigosani za organizacijo shodov in sodelovanje pri kršenju javnega reda in miru, so svoja telesa zastavili proti deložacijam zaradi dolga, proti onemogočanju svobode spleta, proti zapiranju v institucije, proti prekerizaciji, proti privatizaciji univerz, proti predstavniški demokraciji, ki zastopa zgolj interese kapitala. Ob tem so meseci skupščin, mobilizacij in drugih aktivnosti vdahnili življenje ideji demokracije direktne akcije in iskanju alternativ onkraj ponujenih rešitev kapitalskih elit, ki vodijo zgolj v nadaljnje uničevanje družbenega življenja.

Velika finančna obremenitev ovira domišljijo pri načrtovanju nadaljnjega delovanja in akcij. A hkrati odpira širše vprašanje možnosti za javno delovanje, ki se odkrito zoperstavlja obstoječi ureditvi in škodljivim politikam rezov. Ti bodo neposredno prizadeli večino med nami. Ne smemo dovoliti, da nam kazni preprečijo javno izražanje ogorčenja. Zato so skupne, čeprav položnice doletijo posameznike. Ker vemo, da individualizacija in razdružbljanje nista rešitev, se jima zoperstavljamo s solidarnostjo.

Našim željam in potrebam se ne odpovedujemo, ampak jih organiziramo!

Plakat (A2): https://www.dropbox.com/s/96mxwm1e52ph8jb/Benefit%20RAPublike%20-%20plakat%20A2.pdf

Letak (A5): https://www.dropbox.com/s/1khgjuncgq2sp01/Benefit%20RAPublike%20-%20letak%20A5.pdf

Pogledati online : Facebook dogodek

Univerza za nepodredljive vede

novo na portalih gibanj