Socialni center Rog

Dan brez vrat v Socialnem centru Rog

V okviru Dneva odprtih vrat Tovarne Rog Socialni center Rog organizira naslednje dogodke:

4.10. ob 19:00 - ŽPZ Kombinat

Članice in člani Ženskega pevskega zbora Kombinat nas bodo na javni vaji popeljale skozi pesmi upora iz vsega sveta.

5.10. od 14:00 dalje - Razstava fotk in projekcija krajših video posnetkov iz preteklih iniciativ

5.10. ob 18:00 - Projekcija filma "okRog" – o uporabnicah in uporabnikih skupnega (v produkciji Rogomotion)

5.10. ob 18:30 - Odprta diskusija "Politični potencial avtonomnih prostorov v krizi"

Družbene funkcije avtonomnih prostorov so raznolike. Vsakič, ko se uspejo umestiti v kakšno sosesko, sprožijo burno debato, v kateri sodelujejo delujoči v njih, njihovi obiskovalci in podporniki, sosedje, predstavniki medijev, lokalnih oblasti ter mnogi drugi. Mnenja se krešejo, nekateri zagovarjajo njihove blagodejne učinke na skupnost, drugi poudarjajo manj uspešne vidike. A to, kar avtonomne prostore dejansko določa, je kontinuiteta dinamičnih praks, ki se znotraj njih odvija in njihova umeščenost v širši družbeni kontekst.

V pogovoru se bomo bežno dotaknili izkušenj nekaterih iniciativ, ki so v preteklosti bodisi nastale v okviru Socialnega centra Rog bodisi so ga na različne načine uporabljale v poteku svojih kampanj. Predvsem pa se bomo osredotočili na to, kakšno vlogo imajo lahko avtonomni prostori v času krize. Njene posledice se dnevno kažejo v nižanju kakovosti življenja in razkroju družbenega življenja ter sejejo občutek negotovosti, nezaupanja in brezperspektivnosti, ki se kažejo v avtonomnih prostorih in onkraj njih. Zato nas bo zanimalo, ali avtonomni prostori lahko pomenijo orodje, ki zaradi svojega inherentno samoorganiziranega delovanja ponujajo možnosti za spopadanje s krizo v skupnosti, tako na ravni lajšanja dnevnih učinkov krize in zadovoljevanja raznolikih potreb kot na ravni intervencije v širše družbeno dogajanje.

Sodelujejo: IWW - Nevidni delavci sveta, Svet za vsakogar, Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov (CIIA), Fronta prekercev, Iz-hod, Gibanje #15o, Antikapitalistični blok ...

Vabljene in vabljeni!

FB dogodka:

https://www.facebook.com/events/423359677775712/

https://www.facebook.com/events/236572626496474/


BREZ VRAT (Dan odprtih vrat Tovarne Rog)

V ROGU deluje konglomerat skupin in posameznikov, ki svoj prosti čas namenjajo skrbi za prostore, produkcijo kulture in z njo povezanih dejavnosti ter športnih in socialnopolitičnih aktivnosti. Samoorganizirani/ne uporabniki in uporabnice prostorov v Rogu iščemo rešitve s pogovori, prav tako infrastrukturne prepreke rešujemo kolektivno. Dan odprtih vrat je namenjen vpogledu javnosti in širše soseske v prostore bivše Tovarne Rog ter aktivnosti njenih uporabnikov.

Rog ni samo bela lisa na papirju. Rog je in bo.

FB dogodek za Dan odprtih vrat Tovarne Rog: https://www.facebook.com/events/213183972138674/

See online : ROG: ODPRTO

Socialni center Rog

novo na portalih gibanj