Svet za vsakogar

Protest proti kaznovanju prosilcev za azil, ker so spregovorili o razmerah v Azilnem domu na Viču v Ljubljani

Skupina prosilcev za azil, ki so nastanjeni v Azilnem domu na Viču, se je odločila, da slovenski javnosti spregovori o pritiskih na prosilce za azil, negotovosti, v kateri živijo, in sistematični pretvorbi azila (tako na ravni institucije azilnega doma kot na ravni azilne zakonodaje) v instrument odvračanja prosilcev za azil. Povezali so se v gibanje »Svet za vsakogar«, ki je pripravilo dokument, v katerem so natančno opisali samovoljo in pritiske osebja azilnega doma in razkrili nepoštenost azilnega postopka. Na velike stiske prosilcev za azil, ki jih povzročajo sistematične zlorabe s strani osebja azilnega doma in kriminalizacija prosilcev za azil z arbitrarnim odvzemanjem prostosti, so se odzvali solidarno. O nevzdržnem stanju v Azilem domu na Viču so spregovorili za naslednje medije: Mladina, Delo, Dnevnik, POP TV, RTV SLO, Val 202, Radio Študent, Žurnal 24, Dobro jutro, Indirekt, Vest.si itd. V teh dneh organizirajo, skupaj z aktivističimi raziskovalkami in raziskovalci, ki delujejo v okviru Socialnega centra Rog, karavano »Svet za vsakogar«. Karavana se odvija na različnih ljubljanskih fakultetah in drugih javnih prostorih, končala pa se bo 19. aprila z manifestacijo na ljubljanskih ulicah.

Na prvi javni razpravi v okviru karavane »Svet za vsakogar«, ki so jo 2. aprila na Fakulteti za družbene vede organizirali Center za kritično politologijo na FDV, gibanje Svet za vsakogar in Socialni center Rog, so udeleženci poudarili izjemen pomen samoorganiziranosti prosilcev za azil, ki uresničujejo temeljno in neodtujljivo pravico do svobode izražanja in združevanja. Samoorganizacija prosilcev za azil, njihova kritika azilne in migracijske politike ter njihovo povezovanje s civilno družbo so po mnenju udeležencev javne razprave na FDV ključni za odpravo skritega institucionalnega in sistemskega nasilja. Prav tako so ključni v političnem procesu posredovanja konfliktov, ki so povezani z migracijsko politiko, saj omogočajo spreminjanje migracijske politike v skladu z demokratičnimi idejami svobode, enakosti in pravičnosti. Na javni razpravi je bilo poudarjeno, da je treba ovrednotiti državljanstvo kot prakso in da mora biti formalno državljanstvo odprto za nove državljanske prakse. To ugotovitev podpira razvoj znanstvene in teoretske obravnave državljanstva in migracij.

Udeleženci javne razprave »Svet za vsakogar« na Fakulteti za družbene vede smo zato z veliko zaskrbljenostjo sprejeli novico, da uradniki Ministrstva za notranje zadeve in administracija azilnega doma na najbolj zavržen način kaznujejo prosilce za azil, ki so spisali tehten dokument o zločinskih zablodah azilne politike v Sloveniji in ki so se na stisko, ki jo množično doživljajo prosilci za azil v Sloveniji, odzvali s povezovanjem s civilno družbo in nastopanjem v javnosti. Javno izpostavljeni prosilci za azil so nenadoma začeli prejemati negativne odločbe, s katerimi so bile zavrnjene njihove prošnje za azil. Vsi indici kažejo, da so negativne odločbe način kaznovanja zaradi uresničevanja univerzalne pravice do svobodnega izražanja in združevanja. Drugače si ni mogoče razlagati dejstva, da so vsi javno izpostavljeni prosilci za azil dobili odločbe kot po tekočem traku, potem ko so se pojavili v medijih in je bila napovedana javna manifestacija ter se je pričela karavana javnih dogodkov. Gre za zločinski in zavržen način kaznovanja v obliki deportacije in repatriacije ljudi, ki so se v državo Slovenijo zatekli pred preganjanjem v svojih državah. S tem želijo zastrašiti vse ostale prosilce za azil, ki bi si potencialno drznili razkriti nečloveško delovanje azilne ureditve.

Udeleženci javne razprave protestiramo proti takšnemu ravnanju odgovornih oseb Ministrstva za notranje zadeve. Zahtevamo takojšnjo revizijo azilnih postopkov, ki zadevajo prosilce za azil, ki so protagonisti gibanja »Svet za vsakogar«, in sicer: Natan Isaakov, Savik Isaakov, Vladimir Krištof, Galina Krištof, Alexandr Nesterov, Nastasija Kojuševa, Arina Nesterova, Assylbek Jumagaziyev, Nurgul Zholdybayeva, Ali Abdulkhaziret, Marjam Abdulkhaziret. Zahtevamo, da se takoj prekine praksa nepoštenosti v azilnih postopkih, ki so jo v svojem dokumentu opisali prosilci za azil, povezani v gibanje »Svet za vsakogar«. Zahtevamo, da se takoj odpravi praksa samovoljnega pridržanja prosilcev za azil in da se odpravi zaprti oddelek Azilnega doma na Viču.

Vse, ki mislijo, da je svobodna kritika institucij in politik ključna za obstoj demokracije, pozivamo, da se nam pridružijo pri protestu in zahtevah, ki jih naslavljamo na administracijo Azilnega doma na Viču, Sektor za azil pri MNZ in Ministrstvo za notranje zadeve.

Podpisniki:

Doc. dr. Andrej Kurnik (Center za kritično politologijo na FDV)

Barbara Beznec (odg. ur. Časopisa za kritiko znanosti)

Aigul Hakimova (Socialni center Rog)

Polona Mozetič (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)

Izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič (predstojnik Centra za kritično politologijo na FDV)

Doc. dr. Žiga Vodovnik (Fakulteta za družbene vede)

Doc. dr. Peter Stanković (Fakulteta za družbene vede)

Dr. Gregor Bulc (Fakulteta za družbene vede)

Dr. Metka Mencin Čeplak (Fakulteta za družbene vede)

Izr. prof. dr. Mitja Velikonja (Fakulteta za družbene vede in Časopis za kritiko znanosti)

Mirt Komel (Fakulteta za družbene vede in Časopis za kritiko znanosti)

Doc. dr. Boris Vezjak (Časopis za kritiko znanosti)

Dr. Nikolai Jeffs (Časopis za kritiko znanosti)

Dr. Marta Gregorčič (Časopis za kritiko znanosti)

Dr. Tatjana Greif (Časopis za kritiko znanosti)

mag. Katarina Majerhold (Časopis za kritiko znanosti)

Dr. Jelka Zorn (Fakulteta za socialno delo, Časopis za kritiko znanosti)

Izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič (Fakulteta za socialno delo)

Doc. dr. Vesna Leskošek (Fakulteta za socialno delo)

Doc. dr. Srečo Dagoš (Fakulteta za socialno delo)

Doc. dr. Mojca Urek (Fakulteta za socialno delo)

Doc. dr. Barbara Kresal (Fakulteta za socialno delo)

Dr. Ines Kvaternik (Fakulteta za socialno delo)

Izr. prof. dr. Vito Flaker (Fakulteta za socialno delo)

Dr. Nina Mešl (Fakulteta za socialno delo)

Doc. dr. Lea Šugman Bohinc (Fakulteta za socialno delo)

Amra Šabić (Fakulteta za socialno delo)

Mag. Gorazd Kovačič (Filozofska fakulteta)

Katja Hrobat (Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo)

Mag. Uršula Lipovec Čebron (Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo)

Prof. dr. Avgust Lešnik (Filozofska fakulteta v Ljubljani)

Dr. Rastko Močnik

Dr. Lev Kreft

Zoja Skušek

Dr. Gašper Kralj

Katarina Juvančič

Franci Zlatar

Matjaž Oven

Marina Uzelac

Nataša Oven

Ana Lukezič

Helena Dembsky

Mag. Franci Jazbec (društvo Odnos)

Irena Zajc (društvo Odnos)

Marina Gržinić (Reartikulacija)

Staš Kleindienst (Reartikulacija)

Sebastjan Leban (Reartikulacija)

Tanja Passoni (Reartikulacija)

Dr. Bojana Piškur, višja kustosinja (Moderna galerija)

Mag. Adela Železnik, muzejska svetovalka (Moderna galerija)

Jože Barši, umetnik

Socialni center Rog

Časopis za kritiko znanosti

Društvo Politični laboratorij

Svet za vsakogar

novo na portalih gibanj