Znaj svoja prava!

This category contains 14 posts

Znaj svoja prava!

Loš položaj radnika i radnica svijeta ne proizlazi samo iz diskriminacije, koja je zapisana u postojećim zakonima. Djelomično proizlazi iz neinformiranosti radnika oko prava koja već imaju. Zato saznaj i zahtjevaj prava, koja ti već pripadaju. Više prava znači više moći, a više moći znaći bolji život.

IWW je samoorganiziran radnički i društveni pokret. Proizlazi iz uvjerejenja, da ljudi sami najbolje znaju uslove svog rada i života. Ako se organizirajo i međusobno podjele pitanja i odgovore, probleme i rješenja, postanu pobjedonosna moć. Ako imaš pitanja ili odgovore pozovi telefon IWW 041 597 247.

Pitanja i odgovori

Štrajk stanara: Znaj svoja prava!

AKO HIŠNIK, UPRAVNIK ILI VLASNIK RADNIČKOG DOMA, STEČAJNI UPRAVITELJ ILI NEKO DRUGI PRIJETI, DA ĆE - U SLUČAJU DA SE NE ISELITE SAMI - POZVATI POLICIJU, KOJA ĆE VAS PRISILNO IZBACITI, SU TO PUKE PRAZNE PRIJETNJE. POLICIJA NE DELOŽIRA. NEMA DELOŽACIJE BEZ SUDSKE ODLUKE. U skladu sa Zakonom o izvršbi in zavarovanju je deložacija postupak ovrhe (izvršbe) sa (...)

Kako da promjenim poslodavca ako imam privremenu radnu vizu i privremenu vizu za boravak?

Radnik državljanin druge države, koja nije članica Evropske zajednice ili Evropskog gospodarskog prostora ili Švajcarska, ima mogućnost promjeniti poslodavca iako nema osobnu radnu dozvolu. Za prelazak kod novog poslodavca je potrebna nova radna viza i nova viza za boravak, što znači, da treba postupak pažljivo sprovesti. Budući da u praksi bilježimo (...)

Koliko mi važi potvrda o uloženom postupku koju dobijem kad uložim za vizu?

Potvrda, koju osoba, koja je uložila za vizu za boravak dobije na upravnoj enoti nakon sprovedenog postupka, važi dok postupak nije završen, iako je osobi u međuvremenu već istekla viza.

Da li mogu uložiti za vizu ako dobijam naknadu za nezaposlenost?

Ako radniku državljaninu druge države, koja nije članica Evropske zajednice ili Evropskog gospodarskog prostora ili Švajcarska, pripada naknada za nezaposlenost i ako je uredio postupak na Zavodu za zapošljavanje, onda može, a i treba, započeti postupak za novu vizu. Naime, budući da nema više prava na vizu na osnovu zapošljavanja, treba tu osnovu (...)

Na koliko dugo ću dobiti vizu ako imam osobnu radnu dozvolu na tri godine?

Iako je radnik, državljanin druge države, koja nije članica Evropske zajednice ili Evropskog gospodarskog prostora ili Švajcarska, postigao mogućnost da dobije osobnu radnu dozvolu na tri godine, to na žalost ne znači, da će automatski dobiti i vizu za tri godine. Vlasti to opravdavaju sa izgovorom da osoba može dobiti vizu samo na toliko vremena, koliko može (...)

U kojem periodu me poslodavac treba prijaviti u socialno osiguranje?

Poslodavac treba radnika prijaviti u socialno osiguranje u roku od 15 dana nakon što taj dobije vizu za boravak. U slučaju, da to ne napravi, Zavod za zapošljavanje po zakonu treba poništiti radnu dozvolu za radnika, što znači, da taj više nema legalne podloge za bivanje na teritoriji Slovenije. O tome Zavod za zapošljavanje u roku od 5 dana obavijesti upravnu (...)

Što je sa mojom radnom dozvolom ako prekinem radni odnos ili sam otpušten?

Ako radnik, državljanin druge države, koja nije članica Evropske zajednice ili Evropskog gospodarskog prostora ili Švajcarska, prekine radni odnos ili je otpušten prije isteka radnog ugovora, poslodavac po zakonu u roku od tri dana je dužan »vratiti« radnu dozvolu Zavodu za zapošljavanje, jer je ta radna dozvola bila izdata na podlozi tog specifičnog ugovora o (...)

Što mi treba, ako želim sklopiti brak sa slovenskim državljanom?

Dokumenti: Da bi strani državljanin druge države, koja nije članica Evropske zajednice ili Evropskog gospodarskog prostora ili Švajcarska, mogao sklopiti brak sa slovenskim državljanom u Sloveniji treba skupiti sledeće dokumente: fotokopiju pasoša, izvod iz matične knjige rodjenih (na međunarodnom obrascu), potvrdu o samačkom stanu i potvrdu da nema ograničenja (...)

Imam stalno bivanje u Sloveniji. Što mi treba za prijavu na Zavod za zapošljavanje?

Dokumenti: Da bi se strani radnik, državljanin druge države koja nije članica Evropske zajednice ili Evropskog gospodarskog prostora ili Švajcarska, mogao prijaviti na Zavodu za zapošljavanje treba imati stalnu osobnu radnu dozvolu, koja mu kao strancu sa stalnim boravkom u Sloveniji pripada bez ispunjavanja ikakvih drugih uslova. Za stalnu osobnu radnu (...)

Kako dobijem slovenski porezni broj ili potvrdu o slovenskom poreznom broju?

Postupak: Strani državljanin koji želi srediti slovenski porezni broj ili dobiti potvrdu o slovenskom poreznom broju treba otići na lokalni porezni ured (u Ljubljani na Davčnoj ulici 1, velika zgrada na rondoju kod Žala) na odjel za register. Tamo se preda osobni dokument i ispuni (...)

IWW - Nevidni delavci sveta

Pozor / Pažnja

 • Arizona uvedla oster zakon proti imigrantom

  Očitno stereotipi o t.i. Deep Southu še precej držijo......koliko časa bo še moralo preteči, da se bo oblikovala podobna samoorganizirana skupnost, ki bo kritično pristopila k temu kakor v teoriji tako tudi v praksi. Glej članek v Mladini

 • U Irskoj ima radnik šest meseci, da pronađe posao

  Irska produžava vrijeme u kojem trebajo bezposelni migrantski radnici naći novog poslodavca na šest meseci. Gledaj Dnevnik.

 • Viza za budućnost

  U nedelju, 6. septembra, u 20 časova, redovita emisija IWW i SC Rog Viza za budućnost na radiu Študent na 89,3 Mhz. Od radnika do radnika za bolji život!

 • Promjene načina izdavanja boravišnih viza na osnovu osobne radne dozvole?

  Primili smo žalbe, da na upravnim jedinicama izdavaju boravišne vize na osnovu osobne radne dozvole za vrijeme trajanja ugovora o radu a ne za vrijeme trajanja radne dozvole. Ukoliko je to istina, suočavamo se sa teškim napadom na prava radnika. Ako imate bilo kakve informacije u toj vezi, se javite na 041597247.